علائم تجاری

منع زن کارمند از اشتغال توسط همسر | دفتر حقوقی موکل

 مردی در هنگام ازدواج می دانسته که همسرش کارمند دولت است و با رضایت به این امر با  او ازدواج کرده است. آیا اکنون پس از  گذشت مدتی از وقوع ازدواج  می تواند  مانع از اشتغال  وی به آن شغل  شود یا خیر؟

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید