علائم تجاری

جایگاه فرم صورت اموال در دعوی اعسار از هزینه دادرسی

دفتر حقوقی موکل-در این بخش به این پرسش مهم می پردازیم که آیا جهت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، پرکردن فرم صورت اموال آنچنانچه در قانون اجرای محکومیت مالی مورد شناسایی شده است و ضمیمه نمودن آن در دادخواست اعسار ضروری می باشد یا خیر؟

صدور اجرائیه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است| دفتر حقوقی موکل

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد: صدور اجرائیه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب چک، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

شناسایی اصحاب دعوی| دفتر حقوقی موکل

اگر چه از مفهوم ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ استنباط می شود که خواهان شخص حقیقی یا شخصیتی حقوقی است که در صورت صدور حکم طبق خواسته، نتیجه ی اقامه ی دعوی عاید او می گردد و طبق بند ۴ ماده ۸۴ قانون مزبور خوانده، شخص حقیقی یا حقوقی است که دعوی باید متوجه او باشد، معذلک نباید تشخیص اصحاب دعوی در دادخواست را امری ساده و بدیهی فرض و بحث پیرامون آنرا زاید تصور نمود.
پرسش های زیر که نمونه ی اندکی از سؤالاتی است در مورد تشخیص طرفین دعوی، حکایت از اهمیت بحث و لزوم بررسی آن دارد:

بخشنامه شماره 9427/86/1 ـ 10/9/1386 ریاست محترم قوه قضائیه|دفتر حقوقی موکل

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،

سه نظریه مشورتی با موضوع: فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست

 

شماره نظریه: ۱۷۴۷/۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

 

نظریه
در مورد لوایح و درخواست‌هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­‌شود و امکان تشخیص هویت امضاءکننده برای دادگاه معلوم نیست، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­‌ها به ذی‌نفع محرز نباشد می‌­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.

آیین‌نامه ساماندهی حق‌ الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی تصويب شد|دفتر حقوقی موکل

آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 124669/ت52547هـ مورخ 24/9/1397 هیئت وزیران)

در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها می‌باشند یا خیر؟ |دفتر حقوقی موکل

۱ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها می‌باشند یا خیر؟

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید