علائم تجاری

قانون مدنی| دفتر حقوقی موکل

ماده ۱

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

قانون اجراي احكام مدني | دفتر حقوقی موکل

فصل اول - قواعد عمومي ‌

مبحث اول - مقدمات اجرا

‌‌ماده ۱ - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه‌ قانون معين ميكند صادر شده باشد. ‌

ماده ۲ - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم‌ عليه يا وكيل يا قائم‌ مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌ له يا ‌نماينده و يا قائم‌ مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. ‌

ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی | دفتر حقوقی موکل

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .

آیین دادرسی کار مصوب - ۱۵/۴/۱۳۹۲

شماره۶۰۰۵۸ - جناب آقای محمد سینجلی جاسبی -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه از آیین نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است،

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید