علائم تجاری

قانون اجرای محکومیت مالی|دفتر حقوقی موکل

شماره۹۵/۲۳۷۷۸                                                                           ۱۳۹۴/۴/۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۳۲۸۶۹/۷۷۹۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۲۷۵۲                                                                              ۱۳۹۴/۴/۱۶

قانون آئین دادرسی کار| دفتر حقوقی موکل

                  

         

مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي

شماره ویژه نامه: ۵۹۶         

         

چهارشنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۲

         

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۴

آئین دادرسی کار

شماره۶۰۰۵۸                                                                           ۱۳۹۲/۴/۱۵

قانون وکالت|دفتر حقوقی موکل

وكالت ‌مصوبه بيست و پنجم بهمن ماه ۱۳۱۵

‌فصل اول

‌وكيل و شرايط وكالت

‌ماده اول - وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:

۱ - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.

۲ - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف.

۳ - وكالت در محاكم صلح و بدايت.

قانون امور حسبی| دفتر حقوقی موکل

باب اول – در کلیات
ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

قانون اجراي احكام مدني | دفتر حقوقی موکل

 

فصل اول: قواعد عمومي

 

مبحث اول: مقدمات اجرا

 

ماده 1- هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نميشود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين ميكند صادر شده باشد.

ماده 2- احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده ميشود كه به محكومعليه يا وكيل يا قائممقام قانوني او ابلاغ شده و محكومله يا نماينده و يا قائممقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

قانون مدنی| دفتر حقوقی موکل

ماده ۱

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

قانون اجراي احكام مدني | دفتر حقوقی موکل

فصل اول - قواعد عمومي ‌

مبحث اول - مقدمات اجرا

‌‌ماده ۱ - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه‌ قانون معين ميكند صادر شده باشد. ‌

ماده ۲ - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم‌ عليه يا وكيل يا قائم‌ مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌ له يا ‌نماينده و يا قائم‌ مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. ‌

ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی | دفتر حقوقی موکل

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .

آیین دادرسی کار مصوب - ۱۵/۴/۱۳۹۲

شماره۶۰۰۵۸ - جناب آقای محمد سینجلی جاسبی -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه از آیین نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است،

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید