علائم تجاری

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان| دفتر حقوقی موکل

‌فصل یکم - تعاریف

‌مصوب 1348.10.11

‌ماده 1 - از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند "‌پدیدآورنده" و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "‌اثر" اطلاق می‌شود.

مالکیت فکری از مهمترین مصادیق تجارت بین‌الملل است| دفتر حقوقی موکل

یک حقوقدان و وکیل دادگستری، مالکیت فکری را از جمله مهمترین مصادیق تجارت بین الملل امروز دانست و گفت: نباید از جامعه جهانی فاصله گرفت همچنین در حوزه مالکیت های معنوی باید الزامات سازمان جهانی مالکیت معنوی مورد توجه قرار گیرد. غلام نبی فیضی چکاب با بیان اینکه بی تردید مالکیت فکری، از جمله مصادیق بسیار مهم در تجارت بین الملل امروز محسوب می شود، اظهار کرد: مسلما در حوزه مالکیت های معنوی باید الزاماتی که wipo یا سازمان جهانی مالکیت معنوی در نظر گرفته است، مدنظر قرار داده شود.

آثار حقوقی مالکیت فکری|دفتر حقوقی موکل

مالکیت یا حقوق فکری و معنوی، به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد اما موضوع آن شیء معین مادی نیست.
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید