علائم تجاری

ملکی

 دفتر حقوقی موکل در زمینه دعاوی و اختلافات ملکی و قراردادها ، خدمات حقوقی زیر را توسط تیمی از وکلای مجرب خویش؛  به موکلین و مراجعین خود ارایه می دهد

این خدمات به طورخلاصه عبارتند از:

الزام به تنظیم سند رسمی

مطالبه وجه چک، سفته...

تخلیه و خلع ید املاک

ابطال اسناد و اثبات مالکیت

رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت

مطالبه خسارت

سایر دعاوی

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید