علائم تجاری

بانک ها باید نسخه از قرار داد را به مشتریان ارائه دهند

بانک مرکزی با هدف ايجاد شفافيت در روابط فيمابين بانك و مشتری و نيز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری، طی بخشنامه ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانک ها تاکید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس بانك‌ها و مؤسسات اعتباری مكلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های يكنواخت قراردادهای تسهيلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن  كه دارای ارزش قانونی يكسان با ساير نسخ است را در اختيار تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.

 

 همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و يا امضای قرارداد تسهيلات بانکی، تمهيداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختيار مشتری، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.

 

علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهيلات به تفکيک در هر يک از اقساط، چگونگی تسويه تسهيلات، ميزان تخفيف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت يکجا و زودتر از موعد، ميزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين و ساير ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پيوست قرارداد تسهيلات بانکی در اختيار تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد.

 

اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهيلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد يادشده در پايگاه اطلاع‌رسانی بانک‌‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر الزامات تاکید شده در این بخشنامه است

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید