اشتباهات رایج در مورد مهریه|دفتر حقوقی موکل

مهریه عبارت است از مالی که در زمان عقد نکاح بین طرفین مورد توافق واقع شده و از زمان عقد بر ذمه زوج قرار می گیرد.

 

در قانون شرایطی نیز برای مهریه ذکر شده است؛ برای مثال مهریه می بایست مالیت داشته و قابل داد و ستد باشد. همچنین مشروع بودن نیز می تواند از شرایط مهریه باشد. مثلا نمی توان شرط کرد که زن بتواند به عنوان مهریه از همسرش سلب حیات کند.

 

 

اما مسئله ای که می خواهیم در اینجا بدان اشاره کنیم تصورات اشتباهی است که بعضاً افراد در مورد مهریه دارند که به چند نمونه آن اشاره می کنیم:

۱- تعلق مهریه به زن در صورت طلاق؛ به تصور برخی افراد زن تنها در صورت وقوع طلاق حق دریافت مهریه است در حالی که مطابق قانون مدنی زن به مجرد اجرای صیغه عقد مالک مهریه می شود و حق دارد هر نوع تصرفی در آن بکند. البته نیمی از مهریه بعد از نزدیکی به برای زن مستقر می شود و زوجه قبل از تا قبل از وقوع نزدیکی تنها می تواند نیمی از مهر را مطالبه کند.

۲- عدم تعیین مهر؛ گاهی افراد چنین تصور می کنند که عدم تعیین مهر در زمان عقد می تواند موجب عدم تعلق مهریه به زوجه شود، در حالی که در عقد نکاح دائم در صورت عدم تعیین مهر در صورت وقوع نزدیکی مهرالمثل( با توجه به شرایط و ویژگی های زن) و در صورت عدم وقوع نزدیکی مهرالمتعه ( با توجه به شرایط و وضعیت درآمد مرد) تعیین می شود.

۳-رابطه نامشروع؛ بعضاً مشاهده می شود افرادی این تصور را دارند که چنانچه زنی مرتکب جرم رابطه نامشروع گردد مهریه اش ساقط خواهد شد در حالی که مهریه همانطور که ذکر شد از زمان عقد به زوجه تعلق گرفته هیچ نوع جرمی حتی داشتن رابطه نامشروع نیز نمی تواند این حق وی را ساقط نماید.

۴- ازدواج مجدد؛ ممکن است نی از همسرش جدا شده و پیش از اینکه مهریه اش را دریافت کند با مرد دیگری ازدواج کند. در این صورت نیز حق مهریه ای که بر ذمه همسر سابق زن قرار گرفته به قوت خود باقی می ماند.

۵- عدم تمکین؛ برخی این تصور را دارند که عدم تمکین می تواند باعث عدم تعلق مهریه به زوجه یا مسقط آن باشد ؛ این در حالی است که عدم تمکین مسقط نفقه ی زوجه است و نه مهریه اش. تفاوتی هم ندارد که عدم تمکین از نوع خاص یعنی تمکین جنسی باشد یا از نوع عام مانند ترک منزل مشترک از سوی زوجه.

۶- حق حبس؛ گاهی این تصور اشتباه در خانمها وجود دارد که در هر زمانی چنانچه مهرشان را مطالبه کنند و مرد نتواند یا نخواهد آن را بپردازد می توانند از حق حبس استفاده نمایند ، این در صورتی است که زوجه تنها قبل از نزدیکی و تمکین حق دارد از حق حبس برای مطالبه مهریه استفاده کند.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید