2.1

وظیفه بازپرس در موارد مخفی بودن و عدم دسترسی به متهم | دفتر حقوقی موکل

ماده 104 آیین دادرسی کیفری :

بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست،مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است ،تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه 4،5،6،7،8،هرگاه با انجام تحقیقات لازم مرتکب جرم معلوم نشود و 2 سال تمام تمام از وقوع جرم بگذرد با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد به شاکی ابلاغ میشود.

شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها به این قرار اعتراض کند.هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب میشود.در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه راسا مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید