2.1

شرایط تعلیق اجرای مجازات | دفتر حقوقی موکل

ماده 46 قانون مجازات :

در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه میتواند در صورت شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.

درخواست ترک تعقیب توسط شاکی| دفتر حقوقی موکل

طبق ماده 79 آیین دادرسی کیفری در جرائم قابل گذشت ،شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند .در اینصورت ،دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند . شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
توییتر

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید