2.1

شروط 12 گانه ضمن عقد| دفتر حقوقی موکل

با هم نگاهی به شروط 12 گانه ضمن عقد خواهیم پرداخت.

شرط اول ضمن عقد: اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.

شرط دوم ضمن عقد: اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.

شرط سوم ضمن عقد:اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.

شرط چهارم ضمن عقد: اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.

شرط پنجم ضمن عقد:مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.

شرط ششم ضمن عقد:محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.

شرط هفتم ضمن عقد:اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.

شرط هشتم ضمن عقد:غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.

شرط نهم ضمن عقد:محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.

شرط دهم ضمن عقد:بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.

شرط یازدهم ضمن عقد:مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.

شرط دوازدهم ضمن عقد:ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

 

 

طلاق توافقی و شرایط آن

 

زن در صورتیکه وکالت در طلاق داشته باشد برای اجرای آن حتما باید برای مرد وکیل بگیرد و برای خودش هم اگر وکیل بگیرد دیگر نیازی به حضورش نمیباشد.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید