2.1

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10ر8ر 1377 نسبت به معامله با قصد فرار از دین حتی در حالت صوری نبودن آن نیز جنبه کیفری قائل شده ، به طوری که ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته : « هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد ، و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد . »

نتایج مهم :

1 معامله با قصد فرار از دین صورت گرفته باشد .

2 انجام معامله به زیان طلبکار باشد .

3 باقیمانده اموال بدهکار کفایت بدهی او را نکند .

4 ابتدا طلبکار برای مطالبه طلب خود اقدام قانونی انجام داده باشد و سپس بدهکار اقدام به معامله نموده باشد .

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید